Bahasa

Pilihan Bahasa:

English Malay

Jumlah Pelawat

Kami menerima
41099013
kunjungan semejak May 2005
Selamat Datang Ke Portal Pelajar UNiSZA

Para pelajar dikehendaki mengisi alamat email masing-masing dengan klik menu [Edit Info Anda] pada ruang alamat email jika belum mengisinya ketika selepas memasuki(LOGIN) ke portal ini. Alamat email tersebut akan digunakan untuk menghantar kata laluan baru jika anda terlupa kata laluan.


AKAUN PEMBAYARAN YURAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN


A) AKAUN PEMBAYARAN YURAN :
         NO. AKAUN BIMB : 13017010081964

B) Kaedah dan cara pembayaran yuran pengajian (sila muat turun) :

1. MELALUI KAUNTER BIMB

2. MELALUI MESIN ATM BANK ISLAM

3. MELALUI INTERNET BANKING

4. MELALUI MESIN CASH DEPOSIT BIMB


MAKLUMAT YURAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

1. MAKLUMAT YURAN TKPM


 


PERINGATAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN HUTANG

Perhatian kepada semua pelajar yang berhutang, anda di minta menjelaskan hutang sepertimana di portal pelajar.  Kegagalan menjelaskan hutang tersebut akan menyebabkan perkara-perkara berikut :-

1.    Tidak dapat menyemak dan mencetak keputusan peperiksaan akhir semester;

2.    Tidak dibenarkan menghadiri majlis konvokesyen; dan

3.    Tidak dibenarkan mengambil skrol serta transkip penuh setelah tamat pengajian.

Sekian dimaklumkan.

Kepada semua pelajar tajaan PTPTN

Adalah dimaklumkan proses potongan PTPTN pada setiap semester adalah yuran pengajian dan yuran berulang sahaja.

Oleh itu pelajar perlu membuat bayaran yuran kolej kediaman, yuran pengurusan am dan yuran kokurikulum di ATM BIMB, CDM BIMB atau Kaunter BIMB.

Sekian, harap maklum.

Bahagian Kewangan Pelajar.
Pejabat Bendahari.


MAKLUMAN LEBIHAN WANG DAN TUNGGAKAN HUTANG

MAKLUMAN LEBIHAN WANG DAN TUNGGAKAN HUTANG KEPADA PELAJAR DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA

*PERHATIAN*

Semua pelajar dimohon menyemak lejer akaun secara berkala diportal pelajar masing-masing.

 

1.    PELAJAR YANG MEMPUNYAI LEBIHAN WANG

Makluman kepada pelajar yang mempunyai lebihan yuran :

 

i)      Pelajar boleh membuat tuntutan secara atas talian melalui pautan berikut :

https://www.sentral.unisza.edu.my/v2/login.php?a=NTg4OTc5

 

ii)     Sekiranya tiada tuntutan diterima, pelajar diandai bersetuju membawa lebihan ke semester hadapan untuk pembayaran yuran pada sesi pengajian yang baharu.

 

 

2.    PELAJAR YANG BERHUTANG

Makluman kepada pelajar yang mempunyai hutang / tunggakan hutang :

i)      Pelajar perlu menjelaskan hutang tersebut bagi mengelakkan keputusan peperiksaan daripada disekat / terhalang mendapat slip menduduki peperiksaan / terhalang menghadiri konvokesyen / terhalang mendapat transkrip peperiksaan.

 

Jika ada sebarang pertanyaan sila hubungi di talian 09-668 7917/7912/7913.UniSZA GRADUATION EXIT TEST (UGET)

1)     Dimaklumkan bahawa, semua Universiti Awam (UA) Malaysia telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana muda dan perlu melaksanakan Dasar Pemisah (Exit Policy) berdasarkan pencapaian keputusan MUET.

2)     Walau bagaimanapun semua UA diberi pilihan untuk memperkenalkan ujian khas sebagai alternatif kepada MUET.

3)     Mesyuarat Senat Universiti telah bersetuju untuk menggunakan UniSZA Graduation Exit Test (UGET) sebagai alternatif exit policy kepada semua pelajar peringkat ijazah sarjana muda:
i)     UGET merupakan syarat untuk pelajar peringkat ijazah sarjana muda UniSZA bergraduat bermula pelajar kemasukan Sesi 2015/2016 sehingga terkini.

ii)     Pelajar juga boleh memilih untuk menduduki MUET sebagai exit policy untuk syarat bergraduat dengan memperolehi satu gred lebih tinggi daripada Band MUET (entry point).

iii)     Exit policy UniSZA menggunakan satu gred lebih tinggi dari Band MUET (entry point) syarat kemasukan mengikut sesi kemasukan program masing-masing.

iv)     Pelajar yang telah mendapat MUET Band 4 ke atas (entry point) dikecualikan dari menduduki UGET.

v)     Ujian UGET akan diadakan satu kali dalam setiap semester dan hanya terhad kepada 400 orang calon.

vi)     Pelajar yang mengambil UGET akan dikenakan yuran sebanyak RM50.00 bagi satu sesi ujian yang boleh dibuat seperti kaedah pembayaran yuran pengajian.

vii)     Sebarang pertanyaan mengenai UniSZA Graduation Exit Test (UGET) bolehlah dirujuk kepada URUSETIA UGET di Pejabat Fakulti Bahasa dan Komunikasi atau Penolong Pendaftar di fakulti masing-masing.
MAKLUMAN CAJ PERMOHONAN SALINAN TRANSKRIP DAN SKROL BAHASA ARAB

Assalamualaikum wrh. wbt. dan Salam Sejahtera,

 

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR

Kadar caj baharu permohonan salinan transkrip atau permohonan transkrip Bahasa Inggeris ialah RM 30.00. Manakala permohonan skrol Bahasa Arab ialah RM 50.00 bermula Januari Tahun 2017.

Borang permohonan transkrip akademik terkini boleh dimuat turun di www.unisza.edu.my/bpa atau boleh didapati di kaunter Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik.

 

Sekian, harap maklum.

 

SEKSYEN PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK


MAJLIS IDUL ILMI (KONVOKESYEN) KE-10 UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 2018

Sukacita kami mengucapkan tahniah kepada tuan/puan kerana telah berjaya menamatkan pengajian dan memenuhi syarat serta keperluan pengijazahan.

 

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Idul Ilmi (Konvokesyen) Ke-10 UniSZA 2018 akan diadakan sepertimana berikut:

 

Tarikh                : 17 hingga 19 November 2018

Tempat              : Dewan Al-Muktafi Billah Shah, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu.

Raptai Graduan : 15 November 2018, Khamis jam 11.00 pagi bertempat di Dewan Al-Muktafi Billah Shah, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu.

 

Sehubungan itu, sila dapatkan butiran lanjut untuk tindakan tuan/puan seterusnya melalui http://www.sentral.unisza.edu.my yang dibuka mulai 8 Oktober 2018.

 

Dimohon untuk sentiasa merujuk perkembangan maklumat berkaitan majlis konvokesyen di laman web ini dari semasa ke semasa.


Sekian, terima kasih.

Bahagian Pengurusan Akademik

UniSZA


MAKLUMAN

Makluman Pendaftaran Kursus online (Minggu Tambah/Gugur) Program Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baharu Semester II Sesi 2017/2018 akan dibuka selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan.

Sekian untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

Bahagian Pengurusan Akademik

HEBAHAN KEMASKINI MAKLUMAT PROFAIL PELAJAR

Adalah dimaklumkan, pelajar dikehendaki mengemaskini maklumat profail pelajar sebelum membuat pendaftaran kursus secara atas talian.

Sekian, terima kasih.

MAKLUMAN PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PRA SISWAZAH

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR.

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Senat Universiti Sultan Zainal Abidin Bil. 3/2017 bertarikh 26 Mac 2017 telah meluluskan pindaan / tambahan Peraturan Akademik Pra Siswazah berkuatkuasa kepada semua pelajar UniSZA peringkat diploma dan ijazah sarjana muda.


* Sila klik pada pindaan / tambahan Peraturan Akademik Prasiswazah


Peraturan Akademik Prasiswazah Sesi 2017/2018 yang lengkap boleh dilayari dilaman web Bahagian Pengurusan Akademik (http://www.unisza.edu.my/bpa/)

MAKLUMAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA SESI 2018/2019

Assalamualaikum wm.wbt dan Salam Sejahtera,

Perhatian kepada pelajar Diploma Sesi 2018/2019 tajaan PTPTN

Untuk makluman pelajar, pihak PTPTN telah mengkreditkan bayaran kepada pelajar pada 06/09/2018 (Khamis) yang lalu. Sukacita dimaklumkan bayaran tersebut telah dikreditkan terus ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pelajar tanpa mengambilkira potongan yuran pelajar pada semester ini.

Oleh yang demikian, pelajar perlu membuat bayaran yuran bagi semester ini sebelum minggu menduduki peperiksaan bagi mengelakkan pelajar daripada disekat untuk menduduki peperiksaan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pejabat Bendahari 09-668 7613 / 7612.

Sekian untuk makluman.

PENGUMUMAN

PERHATIAN KEPADA PELAJAR PROGRAM DIPLOMA FP DAN FSK

PRAPENDAFTARAN KURSUS SEMESTER II SESI 2018/2019

Sukacita dimaklumkan bahawa Prapendaftaran Kursus secara online seperti tarikh berikut :
PERKARA / ACTIVITY TARIKH / DATE MINGGU / WEEK
Prapendaftaran Kursus Secara Atas Talian
Web Based Pre-Registration of Courses
26 Ogos – 08 September 2018
(2 minggu)
Minggu 10 - 11
(Semester I Sesi 2018/2019)
Tambah / Gugur Kursus & Prapendaftaran kursus lewat
(Denda RM 100)

Add / Drop & Application For Late Pre-Registration
(Penalty RM 100)
25 November – 08 Disember 2018
(2 minggu)
Minggu 1 - 2
Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat / Penambahan Kursus Lewat
(Denda RM 100.00/Kursus)

Application For Late Registration
(Penalty of RM 100.00/Course)
09 Disember – 22 Disember 2018 Minggu 3 - 4
Pengesahan Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian

Web Based Course Validation
16 Disember – 22 Disember 2018
(1 minggu)
Minggu 4


PERHATIAN:

1.     Prapendaftaran kursus secara 'online' tidak dibenar menggunakan telefon pintar.
2.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00 bagi pelajar yang TIDAK MEMBUAT PRAPENDAFTARAN KURSUS dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
3.     Sebarang kesilapan prapendaftaran kursus adalah tanggungjawab pelajar.
4.     Pelajar dikehendaki 'SAVE & PRINT' slip semasa prapendaftaran untuk semakan.
5.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00/KURSUS bagi pendaftaran kursus lewat dan penambahan kursus pada minggu ke-3 sehingga minggu ke-4 dengan kelulusan Dekan fakulti dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
6.     Sekiranya pihak pentadbiran tidak menerima apa-apa makluman dari pelajar dalam masa empat (4) minggu selepas tarikh permulaan semester, pelajar dikira telah menarik diri daripada semester (TANGGUH PENGAJIAN).
7.     Kegagalan pelajar untuk mendaftar kursus bagi dua semester berturut-turut boleh mengakibatkan status pengajian pelajar sebagai HENTI SENDIRI (HS).
8.     Mohon semak dengan teliti sebelum minggu pengesahan.
9.     Pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip pengesahan daftar kursus pada minggu ke-4 perkuliahan dan mendapatkan perakuan serta pengesahan daripada Penasihat Akademik dan Ketua Pusat Pengajian masing-masing.
10.     Jika pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan pendaftaran kursus sila laporkan kepada pihak kami melalui talian 09-6687760/09-6687965 atau datang ke kaunter akademik dengan segera.


DARIPADA
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UniSZA

PROGRAM ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN SISWA UNISZA 2018
Assalamualaikum Wm. Wbt. dan Salam Sejahtera,

Program Anugerah Tokoh Kepimpinan Siswa UniSZA 2018

Jabatan Pendididikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
akan mengadakan Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2018 yang merupakan
paltform terbaik untuk mengiktiraf dan memberi galakan kepada
kepimpinan mahasiswa yang telah menunjukkan kecemerlangan kepimpinan
yang holistik dan kompeten selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia  (Pendidikan Tinggi) 2015-2025.

Sebanyak 15 anugerah akan dipertandingkan bagi merebut Anugerah
Menteri Pendidikan yang membawa gelaran Tokoh Siswa Kebangsaan.
Anugerah Tokoh Siswa ini terbuka kepada semua mahasiswa Institusi
Pendidikan Tinggi warganegara Malaysia yang belajar secara sepenuh
masa di peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana Muda.

Sempena dengan Anugerah Tokoh Siswa 2018 Kementerian Pendidikan
Malaysia , pihak PTNC HEPA merancang untuk mengadakan Anugerah Tokoh
Kepimpinan Siswa UniSZA 2018 Universiti Sultan Zainal Abidin
sebagaimana berikut:

Tarikh           : 11 Disember 2018 (Selasa)
Masa            : 8.00 malam hingga 11.00 malam
Tempat        : Dewan Perdana

Anugerah Tokoh Kepimpinan Siswa UniSZA adalah satu program tahunan
universiti bagi menghargai sumbangan mahasiswa yang cemerlang di dalam
organisasi dan kepimpinan.

Senarai anugerah  dan ganjaran yang akan diberikan:

1.Anugerah Pemimpin Program Sukan
2.Anugerah  Pemimpin Program Badan Beruniform
Anugerah Pemimpin Program  Kokurikulum  (Bukan Beruniform)
3.Anugerah Pemimpin Program Sukarelawan
4.Anugerah Pemimpin Program  MPP
5.Anugerah Pemimpin Program  Persatuan/  Kelab / (2 pemenang)
6.Anugerah Pemimpin Program  Sekretariat
7.Anugerah Pemimpin Program  Kolej Kediaman
8.Anugerah Pemimpin Program  Kebudayaan
9.Anugerah Pemimpin Program  Keusahawanan
10.Anugerah Pemimpin Program Sains Teknologi & Inovasi
11.Anugerah Pemimpin Program  Pengucapan Awam Terbaik
12.Anugerah Pemimpin Program  Pembimbing Rakan Siswa
13.Anugerah Pemimpin Program Wacana Intelek
14.Anugerah Pemimpin Pelajar Antarabangsa
15.Anugerah Pemimpin Sukarelawan (Kesejahteraan Komuniti)
16.Anugerah Pemimpin Sukarelawan (Alam Sekitar)
17.Anugerah Pemimpin Sukarelawan (Terbuka)
18.Anugerah Pasukan Sukarelawan Terbaik
19.Anugerah Pemimpin Program Terbaik (Terbuka)
20.Anugerah Naib Canselor (Tokoh Pemimpin Siswa UniSZA)
(dipilih daripada 5 calon yang telah memenangi Anugerah Pemimpin
Program Terbaik dan Pemimpin Program Sukarelawan Terbaik perlu melalui
proses temuduga)

Nilai hadiah / ganjaran

1. Anugerah Pemimpin Program/Organisasi: Wang Tunai RM500 beserta
trofi dan sijil

2. Anugerah Naib Canselor (Tokoh Pemimpin Siswa UniSZA: Wang Tunai
RM1,000.00 beserta trofi dan sijil


Tatacara pemilihan

• Bagi Anugerah Pemimpin Program, Fakulti/ pusat/ unit berkenaan
dikehendaki mencadangkan maksimum 3 nama pelajar bagi setiap kategori
yang berkaitan dan akan dibincangkan bagi pemilihan dalam mesyuarat
yang akan dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor HEPA.

• Bagi Anugerah Naib Canselor (Tokoh Pemimpin Siswa UniSZA,
mesyuarat bersama Timbalan Naib Canselor HEPA akan memilih 5 pemenang
Anugerah Khas yang terbaik untuk melalui proses temuduga bagi menilai
kemampuan peribadi setiap calon.

• Temuduga bagi calon yang terpilih bagi Anugerah Naib Canselor
(Tokoh Pemimpin Siswa UniSZA adalah dicadangkan untuk dipengerusikan
oleh Naib Canselor atau Timbalan Naib Canselor HEPA.

• Penilaian bagi semua anugerah akan dilakukan selari dengan teknik
serta pemarkahan yang dilakukan oleh KPT dan ia secara tidak langsung
mempersiapkan calon-calon UniSZA yang benar-benar kompetitif bagi
pencalonan Anugerah Tokoh Siswa Peringkat UA kelak.

SYARAT – SYARAT PERTANDINGAN
ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN SISWA UniSZA 2018


1) Penyertaan adalah terbuka kepada semua mahasiswa Malaysia yang
belajar secara sepenuh masa di peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana
Muda sahaja.

2) Calon hendaklah masih dalam tempoh pengajian semasa permohonan
dibuat.

3) Penilaian adalah bagi pencapaian dan program yang dianjurkan
sepanjang sesi 2017/2018 (bermula 1 September 2017 hingga 31 Ogos
2018) sahaja.

4) Calon mestilah memiliki CGPA TERKINI sekurang – kurangnya 3.00.

5) Borang pencalonan yang telah lengkap hendaklah disahkan oleh
Penasihat Persatuan/Kelab/Organisasi sahaja.

6) Calon hendaklah mengemukakan HANYA 2 PROGRAM SAHAJA YANG
MENUNJUKKAN PENCAPAIAN BERSAMA-SAMA BUKTI  yang dilaksanakan pada sesi
2017/2018 (1 September 2017 hingga 31 Ogos 2018).

7) Borang yang telah lengkap diisi dikemukakan kepada urus setia
selewat-lewatnya pada 26 November 2018 jam 4.00 petang melalui serahan
tangan ke alamat berikut :
Urus setia
Anugerah Tokoh Siswa 2018
Pejabat Timbalan Naib canselor (Hal Ehwal pelajar dan Alumni)
Universiti  Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21020 Kuala Nerus, Terengganu

8) Setiap calon hanya dibenarkan MENGHANTAR SATU PENCALONAN bagi
setiap kategori anugerah yang dipertandingkan.

9) Penerima Anugerah Naib Canselor (Tokoh Siswa Kebangsaan) TIDAK
DIBOLEH dicalonkan lagi untuk tahun berikutnya.

10) Borang yang Tidak Lengkap atau Lewat Diterima TIDAK akan diproses.

11) Keputusan Jawatankuasa Teknikal Anugerah Tokoh Siswa adalah
MUKTAMAD.

(selengkapnya... | Nilai: 0)

KARNIVAL SUKAN WANITA (KASUWA) UNISZA 2018
NASRIAH BINTI NAJMI menulis "


KARNIVAL SUKAN WANITA (KASUWA) UNISZA 2018


Assalamualaikum wbt.,

KASUWA
KARNIVAL SUKAN WANITA KEMBALI LAGI...

KASUWA akan diadakan pada tarikh ketetapan berikut:
30 Nov & 1 Dis 2018 (Jumaat & Sabtu)
14 Dis & 15 Dis 2018 (Jumaat & Sabtu)

Venue: UniSZA, Kampus Gong Badak

KASUWA adalah anjuran Pusat Sukan & Rekreasi dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) ini terbuka kepada semua pelajar Wanita UniSZA Kampus Gong Badak, Kampus Besut dan Kampus Perubatan... karnival kali ini akan dilangsungkan mengikut SEMESTER anda sekarang....

Sukan yang dipertandingkan:
1. Bola Jaring
2. Bola Tampar
3. Bola Baling
4. Badminton
5. Ping Pong
6. Futsal
7. Pentaque

Borang boleh dapatkan di Pusat Sukan & Rekreasi UniSZA mulai hari ini..

tarikh tutup penyertaan: 28 November 2018 (Rabu)

Sebarang pertanyaan boleh hubungi Puan Nasriah : (WA: 019-9398511) dan Puan Nurul Izyani (WA : 0148393199)


Terima kasih. "

(selengkapnya... | Nilai: 0)

KOTEX #SHECAN INSPIRE TALK 2018
MUHAMAD FAZLI BIN MUSTAFA menulis "

KOTEX #SHECAN INSPIRE TALK 2018


Kotex #SheCan Inspire Talk is NOW OPENING!

Only for the first 300 students to attend and meet our famous speaker, who will be sharing their passions & inspiring stories.

Distinguished Speaker:
Siti Fatimah
: (Motorcycle Racing Champion)
-How I Became the Champion of the Boys Racing Track.-

📌 When? 27 Nov 2018 (1 pm)
📌 Where? Dewan Kuliah Utama, UniSZA
📌 Stand a chance to get RM 100,000 fund from KOTEX ‼
📌 Stand a chance to win Christy Ng.s Voucher worth RM50 ‼
📌 Goodies Bag from KOTEX to all the students who attend the talk worth RM 30‼

See you soon at Dewan Kuliah Utama, UNISZA ‼‼

Register Now!!!
1. https://goo.gl/forms/EhDjsUlXopzL8ZnL2
2. Contact Puan Nor Rulhasikin Zakaria: 09-6687935


Sekian, terima kasih. "

(selengkapnya... | Nilai: 0)

ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) SEKRETARIAT, PERSATUAN DAN KELAB PELAJAR SESI 2018/
ZAINY BINTI MUDA @ SUDI menulis "

Assalamualaikum / Salam Sejahtera,


ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) SEKRETARIAT, PERSATUAN DAN KELAB PELAJAR SESI 2018/2019

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) telah bersetuju untuk menetapkan tarikh bagi Annual General Meeting (AGM) Sekretariat, Persatuan Dan Kelab Pelajar Sesi 2018/2019adalah pada 20 November 2018 (Selasa) sehingga 13 Disember 2018 (Khamis).

Dipohon kepada Sekretariat, Persatuan dan Kelab pelajar yang telah selesai menjalankan pemilihan kepimpinan baru bagi sesi 2018/2019 untuk menghantar laporan dan minit mesyuarat ke Unit Aktiviti, Persatuan dan Kelab Pelajar serta Unit Sekretariat dan Tatatertib Pelajar, PTNC HEPA SELEWAT-LEWATNYA PADA 20 Disember 2018 (Khamis). SEBARANG PERMASALAHAN BOLEH MENGHUBUNGI PUAN WAN MUZAWATI BINTI WAN MUSA DI TALIAN 09-6687929, CIK ZAINY BINTI MUDA @ SUDI DI TALIAN 09-6687936 DAN PUAN ZALIHA BINTI JUSOH DI TALIAN 09-6687937

* Sekiranya gagal melaksanakan Annual General Meeting (AGM) status Sekretariat, Persatuan dan Kelab dikira TIDAK AKTIF.

Sekian, harap maklum.

Terima kasih."

(selengkapnya... | Nilai: 5)

INTENSIVE ENGLISH COURSE FOR SPM LEAVERS AND YOUTHS 2018
ROSLIZA BINTI ABDUL RAZAK menulis "


Assalamualaikum wm.wbt dan Salam Sejahtera,

INTENSIVE ENGLISH COURSE FOR SPM LEAVERS AND YOUTHS 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Pendidikan Berterusan (CCE) dengan kerjasama Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) akan menganjurkan program Intensive English Course. Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk membantu pelajar lepasan SPM serta pelajar universiti atau kolej meningkatkan kecekapan dan kemahiran mereka melalui aktiviti pembelajaran interaktif dan menyeronokkan.

2. Untuk makluman, modul program Intensive English Course ini akan merangkumi kemahiran asas seperti kemahiran menulis, membaca, mendengar serta bertutur. Kursus ini akan dikendalikan dalam masa lima minggu secara santai dan interaktif. Butiran program adalah seperti ketetapan di bawah:
        Tarikh :     1 - 29 Disember 2018
        Masa :     8.30 pagi - 5.00 petang
        Tempat :     UniSZA Kampus Gong Badak


3. Sehubungan dengan itu, kepada anak-anak kakitangan UniSZA dan pelajar-pelajar yang berminat dijemput untuk menyertai kursus ini. Tempat terhad untuk 25 orang sahaja. Maklumat lengkap berkenaan kursus adalah sepertimana dilampirkan.

Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi :

Puan Bella - 09-6688659
Cik Mira - 09-6688657
Puan Nani - 09-6688658

Sekian untuk makluman."

(selengkapnya... | Nilai: 0)

PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT UNISZA SESI 2018/2019

ASSALAMUALAIKUM WM. WBT.

KEPADA SEMUA PELAJAR UniSZA YANG SEDANG MENJALANI PENGAJIAN (AKTIF)  DI UniSZA.

UNIT PENAJAAN DAN DANA PELAJAR (UPDP), PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) UniSZA SEDANG MEMBUKA PERMOHONAN
BANTUAN ZAKAT KEPADA PELAJAR UniSZA YANG LAYAK SEBAGAIMANA BUTIRAN BERIKUT :

1.      BERAGAMA ISLAM.

2.      PELAJAR SEPENUH MASA UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA).

3.      PENDAPATAN TIDAK SAMPAI KEPADA HAD KIFAYAH MENCUKUPI  

         SEPERTI YANG DITETAPKAN.

4.      TIDAK MENERIMA SEBARANG BANTUAN DARI MANA-MANA PIHAK ATAU

         MENERIMA BANTUAN TETAPI MASIH TIDAK MENCUKUPI.


         TARIKH BUKA   : 31/10/2018 (RABU)

         TARIKH TUTUP : 19/11/2018 (ISNIN)

 

 

         (BAGI PELAJAR DIPLOMA FAKULTI PERUBATAN DAN FAKULTI SAINS KESIHATAN)


         TARIKH BUKA   : 31/10/2018 (RABU)

         TARIKH TUTUP : 4/12/2018 (SELASA)

 

       PERMOHONAN YANG TIDAK MENEPATI SYARAT KELAYAKAN DAN GAGAL

       MENGHANTAR BORANG PADA MASAYANG TELAH DITETAPKAN TIDAK

       AKAN DIPERTIMBANGKAN.

       ** MOHON CETAK BORANG PERMOHONAN ZAKAT SEPERTIMANA YANG

            TELAH DILAMPIRKAN DI BAWAH.

       ** PELAJAR KAMPUS GONG BADAK , BORANG PERMOHONAN        

            HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA UNIT PENAJAAN DAN DANA PELAJAR,

            PTNC (HEPA), KAMPUS GONG BADAK.

       ** PELAJAR KAMPUS BESUT, BORANG PERMOHONAN HENDAKLAH

            DIHANTAR KEPADA PEJABAT TIMBALAN (HEPA), KAMPUS BESUT.


      ** PELAJAR KAMPUS PERUBATAN, BORANG PERMOHONAN HENDAKLAH

           DIHANTAR KEPADA BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, FAKULTI

           PERUBATAN, UniSZA KAMPUS PERUBATAN


       SEKIAN HARAP MAKLUM.(selengkapnya... | Nilai: 4.5)

GANGGUAN AKSES INTERNET DAN SISTEM RANGKAIAN UNISZA : 22 - 24 OKTOBER 2018
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Gangguan akses internet dan sistem rangkaian UniSZA akan berlaku sepertimana berikut :

Tarikh : 22 - 24 Oktober 2018

Hari : Isnin hingga Rabu

Masa : 5.00petang - 6.00petang


2. Gangguan ini adalah disebabkan oleh Kerja - kerja Penyelenggaraan Berkala peralatan sambungan internet IPVPN oleh pihak Telekom Malaysia (TM) yang melibatkan Kampus Gong Badak, Kampus Perubatan dan Kampus Besut.

3. Semua pengguna di lokasi berikut akan terlibat dengan gangguan ini:

Kampus Gong Badak
Kampus Perubatan
Kampus Besut

4. Akses kepada sistem atas talian (online) dan laman web UniSZA secara dalaman akan terganggu sepanjang tempoh ini.

5. Segala kesulitan yang berlaku ini amat dikesali.

Harap maklum dan terima kasih.

Pusat Teknologi Maklumat (PTM),
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

(selengkapnya... | Nilai: 4)

GANGGUAN AKSES INTERNET DAN SISTEM RANGKAIAN UNISZA : 19 & 20 OKTOBER 2018
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Gangguan akses internet dan sistem rangkaian UniSZA akan berlaku sepertimana berikut :

Tarikh : 19 & 20 Oktober 2018

Hari : Jumaat dan Sabtu

Masa : 8.00 pagi hingga 11.00 malam


2. Gangguan ini adalah disebabkan oleh Kerja - kerja Pemotongan Bekalan Elektrik yang dilakukan bertujuan bagi Kerja - kerja Servis & Penyelenggaraan Pencawang Termasuk Bilik - bilik MSB Sistem Voltan Tinggi (HT) oleh pihak Jabatan Pengurusan Pembangunan (JPP).


3. Semua pengguna di lokasi berikut akan terlibat dengan gangguan ini:
 
 • Kampus Gong Badak
 • Kampus Perubatan
 • Kampus Besut
 • Pejabat Asrama Maidam
 • Balai Cerap


4. Akses kepada sistem atas talian (online) dan laman web UniSZA secara dalaman dan luaran juga akan terganggu sepanjang tempoh ini.


5. Segala kesulitan yang berlaku ini amat dikesali.

 
Harap maklum dan terima kasih.

Pusat Teknologi Maklumat (PTM),
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

(selengkapnya... | Nilai: 0)

PERLAWANAN LIGA BOLA SEPAK IPT 2018 (UNISZA VS UMT)
ZAINORAZILAH BINTI SAMSUDDIN menulis "


Assalamualaikum wm.wbt dan Salam Sejahtera,

PERLAWANAN LIGA BOLA SEPAK IPT 2018 (UNISZA VS. UMT)

Dijemput kepada semua pelajar dan staf UniSZA untuk sama-sama menyokong pasukan Bola Sepak UniSZA yang akan beraksi menentang UMT dalam Perlawanan Liga Bola Sepak IPT 2018.

        Perlawanan :     UniSZA VS UMT
        Tarikh / Hari :     20 Oktober 2018 (Sabtu)
        Masa :     4.45 petang
        Tempat :     Padang Bola Sepak UniSZA Kampus Gong Badak


"Jom Pakat Gi Sokong Ramai-Ramai"

Sekian untuk makluman."

(selengkapnya... | Nilai: 0)

MAKLUMAN CUTI FAKULTI SAINS KESIHATAN

MAKLUMAN SEMPENA CUTI  AKHIR SEMESTER 1,SESI 2018/2019 BAGI PELAJAR FAKULTI SAINS KESIHATAN KAMPUS GONG BADAK


1.  Cuti akhir semester 1,sesi 2018/2019 bagi pelajar Fakulti Sains Kesihatan (Diploma Radiografi, Fisioterapi dan Teknologi Makmal Perubatan) adalah mulai 26 Oktober 2018 hingga 24 November 2018.


2.  Sebelum pulang bercuti siswa/i hendaklah;

i)   Memastikan bilik dalam keadaan baik dan bersih.

ii)  Barang-barang hendaklah dikemas dengan baik di dalam bilik. Stor penyimpanan barang tidak disediakan.

iii)  Untuk semester hadapan (semester 2, sesi 2018/2019) kedudukan bilik tidak berubah.

iv)  Kunci bilik mesti dipulangkan ke pejabat kolej kediaman selewat-lewatnya 28 Oktober  2018 (Ahad). Denda akan dikenakan sekiranya pihak kami tidak menerima kunci bilik dalam tempoh berkenaan.

v)   Siswa/i yang tidak pulang bercuti hendaklah berhubung dan maklumkan kepada pihak kolej kediaman kampus Gong Badak sebelum tarikh bercuti.

 

3.  Pendaftaran bilik untuk semester hadapan (semester 2, sesi 2018/2019) akan dijalankan sepertimana berikut;

 

Tarikh  :  24 November  2018 (Sabtu)

Masa  :  8.30 pagi  -  4.30  petang.

Tempat :  Pejabat Kolej Kediaman Kampus Gong Badak

     

4.  Sebarang kelewatan atau kegagalan mendaftar pada masa di atas tidak akan diterima. Denda akan dikenakan di atas kelewatan berkenaan.

 

5.  Sebarang pertanyaan/kemusykilan, sila berhubung dengan pejabat kolej kediaman Kampus  Gong Badak di talian 09-6687740

 

Sekian, terima kasih.


Daripada:

Pengarah Kolej Kediaman

Bertarikh:  16 Oktober 2018


(selengkapnya... | Nilai: 0)

Info Solat


 Selasa, 20 November, 2018

Subuh: 5:37
Syuruk: 6:57
Zohor: 12:55
Asar: 4:17
Maghrib: 6:50
Isyak: 8:03

12 RabiulAwal 1440 

Berita Hari Ini

Tiada berita lagi untuk hari ini.

Info Pengguna

Selamat Datang, Anonymous
Login
Kata Laluan
[ Lupa kata laluan ? ]
Pengguna Online:
Tetamu: 12
Ahli: 0
Jumlah: 12

Direktori Telefon

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)-Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan

 • Tel:09-6687619/7966

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)- Seksyen Penjadualan, Rekod & Pendaftaran Kursus

 • Tel:09-6687760/7965

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)- Seksyen Pengambilan & Kemasukan

 • Tel:09-6687704/7762

Bahagian Kewangan Pelajar(Jabatan Bendahari)

 • Tel:09-6687613 / 7612 / 7607
 • Fax:09-6671887

Pusat Kesihatan Pelajar(PKP)

 • Tel:09-6688735(GONG BADAK)
 • 09-6275758(KOTA)
 • Fax:09-6687856(GONG BADAK)
 • 09-62755771(KOTA)

Hal Ehwal Pelajar(HEP) & Alumni

 • Tel:09-6687933/7937
 • Fax:09-6677842

Pejabat Kolej Kediaman

 • Tel:09-6687746/7745
 • Fax:09-6677875

Pejabat Keselamatan(GONG BADAK)

 • Tel:09-6687750
 • Fax:09-6677853

Pejabat Keselamatan(KOTA)

 • Tel:09-6275719 / 5755
 • Fax:09-6275522