Bahasa

Pilihan Bahasa:

English Malay

Jumlah Pelawat

Kami menerima
41834013
kunjungan semejak May 2005
Selamat Datang Ke Portal Pelajar UNiSZA

Para pelajar dikehendaki mengisi alamat email masing-masing dengan klik menu [Edit Info Anda] pada ruang alamat email jika belum mengisinya ketika selepas memasuki(LOGIN) ke portal ini. Alamat email tersebut akan digunakan untuk menghantar kata laluan baru jika anda terlupa kata laluan.


AKAUN PEMBAYARAN YURAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN


A) AKAUN PEMBAYARAN YURAN :
         NO. AKAUN BIMB : 13017010081964

B) Kaedah dan cara pembayaran yuran pengajian (sila muat turun) :

1. MELALUI KAUNTER BIMB

2. MELALUI MESIN ATM BANK ISLAM

3. MELALUI INTERNET BANKING

4. MELALUI MESIN CASH DEPOSIT BIMB


MAKLUMAT YURAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

1. MAKLUMAT YURAN TKPM


 


PERINGATAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN HUTANG

Perhatian kepada semua pelajar yang berhutang, anda di minta menjelaskan hutang sepertimana di portal pelajar.  Kegagalan menjelaskan hutang tersebut akan menyebabkan perkara-perkara berikut :-

1.    Tidak dapat menyemak dan mencetak keputusan peperiksaan akhir semester;

2.    Tidak dibenarkan menghadiri majlis konvokesyen; dan

3.    Tidak dibenarkan mengambil skrol serta transkip penuh setelah tamat pengajian.

Sekian dimaklumkan.

Kepada semua pelajar tajaan PTPTN

Adalah dimaklumkan proses potongan PTPTN pada setiap semester adalah yuran pengajian dan yuran berulang sahaja.

Oleh itu pelajar perlu membuat bayaran yuran kolej kediaman, yuran pengurusan am dan yuran kokurikulum di ATM BIMB, CDM BIMB atau Kaunter BIMB.

Sekian, harap maklum.

Bahagian Kewangan Pelajar.
Pejabat Bendahari.


MAKLUMAN LEBIHAN WANG DAN TUNGGAKAN HUTANG

MAKLUMAN LEBIHAN WANG DAN TUNGGAKAN HUTANG KEPADA PELAJAR DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA

*PERHATIAN*

Semua pelajar dimohon menyemak lejer akaun secara berkala diportal pelajar masing-masing.

 

1.    PELAJAR YANG MEMPUNYAI LEBIHAN WANG

Makluman kepada pelajar yang mempunyai lebihan yuran :

 

i)      Pelajar boleh membuat tuntutan secara atas talian melalui pautan berikut :

https://www.sentral.unisza.edu.my/v2/login.php?a=NTg4OTc5

 

ii)     Sekiranya tiada tuntutan diterima, pelajar diandai bersetuju membawa lebihan ke semester hadapan untuk pembayaran yuran pada sesi pengajian yang baharu.

 

 

2.    PELAJAR YANG BERHUTANG

Makluman kepada pelajar yang mempunyai hutang / tunggakan hutang :

i)      Pelajar perlu menjelaskan hutang tersebut bagi mengelakkan keputusan peperiksaan daripada disekat / terhalang mendapat slip menduduki peperiksaan / terhalang menghadiri konvokesyen / terhalang mendapat transkrip peperiksaan.

 

Jika ada sebarang pertanyaan sila hubungi di talian 09-668 7917/7912/7913.UniSZA GRADUATION EXIT TEST (UGET)

1)     Dimaklumkan bahawa, semua Universiti Awam (UA) Malaysia telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana muda dan perlu melaksanakan Dasar Pemisah (Exit Policy) berdasarkan pencapaian keputusan MUET.

2)     Walau bagaimanapun semua UA diberi pilihan untuk memperkenalkan ujian khas sebagai alternatif kepada MUET.

3)     Mesyuarat Senat Universiti telah bersetuju untuk menggunakan UniSZA Graduation Exit Test (UGET) sebagai alternatif exit policy kepada semua pelajar peringkat ijazah sarjana muda:
i)     UGET merupakan syarat untuk pelajar peringkat ijazah sarjana muda UniSZA bergraduat bermula pelajar kemasukan Sesi 2015/2016 sehingga terkini.

ii)     Pelajar juga boleh memilih untuk menduduki MUET sebagai exit policy untuk syarat bergraduat dengan memperolehi satu gred lebih tinggi daripada Band MUET (entry point).

iii)     Exit policy UniSZA menggunakan satu gred lebih tinggi dari Band MUET (entry point) syarat kemasukan mengikut sesi kemasukan program masing-masing.

iv)     Pelajar yang telah mendapat MUET Band 4 ke atas (entry point) dikecualikan dari menduduki UGET.

v)     Ujian UGET akan diadakan satu kali dalam setiap semester dan hanya terhad kepada 400 orang calon.

vi)     Pelajar yang mengambil UGET akan dikenakan yuran sebanyak RM50.00 bagi satu sesi ujian yang boleh dibuat seperti kaedah pembayaran yuran pengajian.

vii)     Sebarang pertanyaan mengenai UniSZA Graduation Exit Test (UGET) bolehlah dirujuk kepada URUSETIA UGET di Pejabat Fakulti Bahasa dan Komunikasi atau Penolong Pendaftar di fakulti masing-masing.
MAKLUMAN CAJ PERMOHONAN SALINAN TRANSKRIP DAN SKROL BAHASA ARAB

Assalamualaikum wrh. wbt. dan Salam Sejahtera,

 

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR

Kadar caj baharu permohonan salinan transkrip atau permohonan transkrip Bahasa Inggeris ialah RM 30.00. Manakala permohonan skrol Bahasa Arab ialah RM 50.00 bermula Januari Tahun 2017.

Borang permohonan transkrip akademik terkini boleh dimuat turun di www.unisza.edu.my/bpa atau boleh didapati di kaunter Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik.

 

Sekian, harap maklum.

 

SEKSYEN PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK


PENGUMUMAN

PERHATIAN KEPADA PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA KOHORT BAHARU

TARIKH BAHARU PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER II SESI 2018/2019

Adalah dimaklumkan perkuliahan Semester II Sesi 2018/2019 akan bermula pada 20 Januari 2019 akan datang. Sehubungan itu, Mesyuarat Pengurusan Akademik (MPA) Bil.1/2019 bertarikh 10 Januari 2019 telah meluluskan tarikh baharu bagi Pendaftaran Kursus.

Berikut dinyatakan tarikh-tarikh penting berkaitan dengan pendaftaran kursus untuk makluman dan tindakan semua pelajar :
PERKARA / ACTIVITY **TARIKH / DATE MINGGU / WEEK
Sesi Perkuliahan
Lectures Session
20 Januari - 2 Mei 2019 Minggu 1 - 14
Tambah / Gugur Kursus & Prapendaftaran kursus lewat
(Denda RM 100.00)

Add / Drop & Application For Late Pre-Registration
(Penalty RM 100.00)
27 Januari – 9 Februari 2019 Minggu 2 - 3
Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat / Penambahan Kursus Lewat
(Denda RM 100.00/Kursus)

Application For Late Registration
(Penalty of RM 100.00/Course)
10 – 23 Februari 2019 Minggu 4 - 5
Pengesahan Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian

Web Based Course Validation
17 – 23 Februari 2019 Minggu 5
** TERTAKLUK KEPADA PINDAAN


MAKLUMAT PENTING:

1.     Prapendaftaran kursus secara 'online' tidak dibenar menggunakan telefon pintar.
2.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00 bagi pelajar yang TIDAK MEMBUAT PRAPENDAFTARAN KURSUS dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
3.     Sebarang kesilapan prapendaftaran kursus adalah tanggungjawab pelajar.
4.     Pelajar dikehendaki 'SAVE & PRINT' slip semasa prapendaftaran untuk semakan.
5.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00/KURSUS bagi pendaftaran kursus lewat dan penambahan kursus pada minggu ke-3 sehingga minggu ke-4 sehingga minggu ke-5 dengan kelulusan Dekan fakulti dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
6.     Sekiranya pihak pentadbiran tidak menerima apa-apa makluman dari pelajar dalam masa empat (4) minggu selepas tarikh permulaan semester, pelajar dikira telah menarik diri daripada semester (TANGGUH PENGAJIAN).
7.     Kegagalan pelajar untuk mendaftar kursus bagi dua semester berturut-turut boleh mengakibatkan status pengajian pelajar sebagai HENTI SENDIRI (HS).
8.     Mohon semak dengan teliti sebelum minggu pengesahan.
9.     Pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip pengesahan daftar kursus pada minggu ke-4 perkuliahan dan mendapatkan perakuan serta pengesahan secara online daripada Penasihat Akademik dan Ketua Pusat Pengajian masing-masing.
10.     Jika pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan pendaftaran kursus sila laporkan kepada pihak kami melalui talian 09-6687760/09-6687965 atau datang ke kaunter akademik dengan segera.


DARIPADA
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UniSZA

MAKLUMAN

Makluman Pendaftaran Kursus online (Minggu Tambah/Gugur) Program Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baharu Semester II Sesi 2017/2018 akan dibuka selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan.

Sekian untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

Bahagian Pengurusan Akademik

HEBAHAN KEMASKINI MAKLUMAT PROFAIL PELAJAR

Adalah dimaklumkan, pelajar dikehendaki mengemaskini maklumat profail pelajar sebelum membuat pendaftaran kursus secara atas talian.

Sekian, terima kasih.

MAKLUMAN PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PRA SISWAZAH

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR.

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Senat Universiti Sultan Zainal Abidin Bil. 3/2017 bertarikh 26 Mac 2017 telah meluluskan pindaan / tambahan Peraturan Akademik Pra Siswazah berkuatkuasa kepada semua pelajar UniSZA peringkat diploma dan ijazah sarjana muda.


* Sila klik pada pindaan / tambahan Peraturan Akademik Prasiswazah


Peraturan Akademik Prasiswazah Sesi 2017/2018 yang lengkap boleh dilayari dilaman web Bahagian Pengurusan Akademik (http://www.unisza.edu.my/bpa/)

MAKLUMAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA SESI 2018/2019

Assalamualaikum wm.wbt dan Salam Sejahtera,

Perhatian kepada pelajar Diploma Sesi 2018/2019 tajaan PTPTN

Untuk makluman pelajar, pihak PTPTN telah mengkreditkan bayaran kepada pelajar pada 06/09/2018 (Khamis) yang lalu. Sukacita dimaklumkan bayaran tersebut telah dikreditkan terus ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pelajar tanpa mengambilkira potongan yuran pelajar pada semester ini.

Oleh yang demikian, pelajar perlu membuat bayaran yuran bagi semester ini sebelum minggu menduduki peperiksaan bagi mengelakkan pelajar daripada disekat untuk menduduki peperiksaan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pejabat Bendahari 09-668 7613 / 7612.

Sekian untuk makluman.

PENGUMUMAN

PERHATIAN KEPADA PELAJAR PROGRAM DIPLOMA FP DAN FSK

PRAPENDAFTARAN KURSUS SEMESTER II SESI 2018/2019

Sukacita dimaklumkan bahawa Prapendaftaran Kursus secara online seperti tarikh berikut :
PERKARA / ACTIVITY TARIKH / DATE MINGGU / WEEK
Prapendaftaran Kursus Secara Atas Talian
Web Based Pre-Registration of Courses
26 Ogos – 08 September 2018
(2 minggu)
Minggu 10 - 11
(Semester I Sesi 2018/2019)
Tambah / Gugur Kursus & Prapendaftaran kursus lewat
(Denda RM 100)

Add / Drop & Application For Late Pre-Registration
(Penalty RM 100)
25 November – 08 Disember 2018
(2 minggu)
Minggu 1 - 2
Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat / Penambahan Kursus Lewat
(Denda RM 100.00/Kursus)

Application For Late Registration
(Penalty of RM 100.00/Course)
09 Disember – 22 Disember 2018 Minggu 3 - 4
Pengesahan Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian

Web Based Course Validation
16 Disember – 22 Disember 2018
(1 minggu)
Minggu 4


PERHATIAN:

1.     Prapendaftaran kursus secara 'online' tidak dibenar menggunakan telefon pintar.
2.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00 bagi pelajar yang TIDAK MEMBUAT PRAPENDAFTARAN KURSUS dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
3.     Sebarang kesilapan prapendaftaran kursus adalah tanggungjawab pelajar.
4.     Pelajar dikehendaki 'SAVE & PRINT' slip semasa prapendaftaran untuk semakan.
5.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00/KURSUS bagi pendaftaran kursus lewat dan penambahan kursus pada minggu ke-3 sehingga minggu ke-4 dengan kelulusan Dekan fakulti dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
6.     Sekiranya pihak pentadbiran tidak menerima apa-apa makluman dari pelajar dalam masa empat (4) minggu selepas tarikh permulaan semester, pelajar dikira telah menarik diri daripada semester (TANGGUH PENGAJIAN).
7.     Kegagalan pelajar untuk mendaftar kursus bagi dua semester berturut-turut boleh mengakibatkan status pengajian pelajar sebagai HENTI SENDIRI (HS).
8.     Mohon semak dengan teliti sebelum minggu pengesahan.
9.     Pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip pengesahan daftar kursus pada minggu ke-4 perkuliahan dan mendapatkan perakuan serta pengesahan daripada Penasihat Akademik dan Ketua Pusat Pengajian masing-masing.
10.     Jika pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan pendaftaran kursus sila laporkan kepada pihak kami melalui talian 09-6687760/09-6687965 atau datang ke kaunter akademik dengan segera.


DARIPADA
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UniSZA

TAWARAN PINJAMAN PENGAJIAN TINGGI KERAJAAN NEGERI PERAK SESI 2019/2020


Assalamualaikum/Salam Sejahtera,


Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Perak di bawah Unit Pinjaman Pelajar, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak telah membuka Tawaran Pinjaman Pengajian Tinggi Negeri Perak bagi Sesi 2019/2020.


Tawaran ini adalah terbuka bagi semua peringkat pengajian seperti berikut;


1)      Diploma

2)      Ijazah Sarjana Muda

3)      Ijazah Sarjana

4)      Ijazah Kedoktoran


Bagi semua Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf di bawah pinjaman ini.

Justeru, anak-anak Perak yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan adalah diperlawa untuk memohon pinjaman ini mulai 2 Disember 2018 sehingga 28 Februari 2019.


Semua permohonan perlulah dibuat secara atas talian melalui pautan yang berikut:

1)      www.perak.gov.my

atau

2)      http://spptp.perak.gov.my

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berhubung tawaran ini, boleh menghubungi di talian

05-2095311/ 05-2095314

Atau

Laman Facebook

http://m.facebook.com/unitpinjamanpengajiantinggiperak/

Disediakan oleh:
Unit Penajaan dan Dana Pelajar, PTNC (HEPA)
09-668 7945/ 7940 / 7942

(selengkapnya... | Nilai: 0)

GANGGUAN AKSES KEPADA SISTEM PELAYAN ( SERVER ) UNIVERSITI : 3 JANUARI 2019
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera ..

Gangguan akses kepada semua sistem pelayan ( Server ) Universiti akan berlaku sepertimana ketetapan berikut :


TarikhHari
 3 Januari 2019  Khamis 


LokasiMasa
 Kampus Besut  6.00 petang - 10.00 malam 
 Kampus Gong Badak 10.00 malam - 2.00 pagi

2. Perkara ini disebabkan oleh kerja - kerja naiktaraf perisian sistem utama pelayan ( server ) Universiti yang akan 
dijalankan oleh pihak syarikat terlibat dengan dibawah pemantauan pihak PTM.

3. Semua pengguna di lokasi berikut terlibat dengan gangguan ini:

a). Kampus Gong Badak 
b). Kampus Perubatan
c). Kampus Besut
d). Pejabat Asrama Maidam
e). Balai Cerap
f). Pengguna Luar

3. Segala kesulitan yang berlaku disebabkan gangguan ini amatlah dikesali.

Harap maklum dan terima kasih .

Pusat Teknologi Maklumat (PTM),
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

(selengkapnya... | Nilai: 5)

MAKLUMAN SEMPENA CUTI AKHIR SEMESTER 1, SESI 2018/2019
MAKLUMAN SEMPENA CUTI AKHIR SEMESTER 1, SESI 2018/2019
(PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA KOHORT BARU)

 

1.       Cuti akhir Semester 1,Sesi 2018/2019  akan bermula pada  10 Januari 2019 (khamis) sehingga 19 Januari 2019 (sabtu).

2.       Sebelum pulang bercuti siswa/wi hendaklah;
 • Memastikan bilik dalam keadaan baik dan bersih. Sebarang  kekotoran,kerosakan atau  hilang peralatan dalam bilik akan dikenakan caj.
 • Barang-barang hendaklah dikemas dengan baik di dalam bilik masing-masing. Stor penyimpanan barang tidak disediakan.
 • Untuk semester hadapan (semester 2 sesi 2018/2019 kedudukan bilik tidak berubah.
 • Kunci bilik mestilah diserahkan di pejabat kolej kediaman sebelum pulang bercuti selewat-lewatnya 13 Januari 2019 (Ahad). Kegagalan menyerahkan kunci bilik akan dikenakan denda .
 • Sebarang keperluan untuk tinggal di asrama semasa cuti hendaklah mendapat kebenaran dan kelulusan daripada Pengarah Kolej Kediaman dalam tempoh tujuh (7) hari  sebelum cuti bermula.
 • Siswa/i yang tidak masuk semula pada  semester ke 2 nanti samaada tamat pengajian,menjalani latihan industri atau akan menginap diluar diminta memaklumkan kepada pejabat kolej kediaman semasa pemulangan kunci bilik dan barang-barang tidak dibenarkan disimpan/ditinggal di dalam bilik asrama. Pendaftaran kolej kediaman untuk semester hadapan (Sem.2 Sesi 2018/2019) akan diadakan sepertimana di bawah;

 

Tarikh : 19 Januari 2019 (Sabtu)

Masa : 8.30 pagi – 4.30 petang

Tempat : Foyer Pejabat kolej kediaman (Gong Badak) dan Pejabat Kolej Kediaman (Kampus Besut)

 

 • Siswa/i diwajibkan membawa bersama kad matrik untuk urusan pendaftaran. Kegagalan membawa kad matrik dan kelewatan untuk pendaftaran masuk pada tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.
 • Siswa/i yang gagal/tidak mendaftar penginapan akan dikenakan denda dan disenaraihitam daripada sebarang penginapan di kolej kediaman.Sebarang pertanyaan/kemusykilan, sila berhubung dengan pejabat Kolej Kediaman Kampus Gong Badak di talian 09-6687740/8974/8975 dan 09-6993996/3997 (Kampus Besut).

 

Sekian, terima kasih.

 

Pejabat Kolej Kediaman
UniSZA
26 Disember 2018

(selengkapnya... | Nilai: 5)

SENARAI NAMA PELAJAR YANG LAYAK MENERIMA BPTAR 2018
Assalamualaikum Wm. Wbt.,

Bersama-sama ini dilampirkan senarai nama pelajar yang layak menerima Bayaran Pertama Skim Bantuan Pelajaran Tunku Abdul Rahman (BPTAR) 2018. Pihak Pejabat Bendahari telah mengkreditkan amaun bantuan tersebut pada 10 Disember 2018 (Isnin) ke sistem pelajar berkenaan. Sehubungan dengan itu, mohon kemaskini status penerimaan di portal pelajar masing-masing.

Sebarang pertanyaan, Pelajar bolehlah merujuk atau datang berurusan di kaunter Pejabat Bendahari. Keputusan adalah muktamad.

Sekian, terima kasih.

Unit Penajaan dan Dana Pelajar
Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)
09-668 7940/42/45

(selengkapnya... | Nilai: 5)

JEMPUTAN MENYERTAI PERTANDINGAN FAMELAB 2019
MUHAMAD FAZLI BIN MUSTAFA menulis "

JEMPUTAN MENYERTAI PERTANDINGAN FAMELAB 2019


Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (JPT, KPM) telah menerima permohonan daripada British Council untuk menghebahkan Pertandingan Famelab 2019. Famelab merupakan pertandingan komunikasi sains yang terkenal di peringkat antarabangsa dengan pernyertaan lebih daripada 10,000 orang komunikator sains sejak tahun 2007. Tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk melatih dan menggilap bakat komukator sains muda.

Disertakan di dalam hebahan ini ialah maklumat-maklumat yang berkaitan untuk tujuan rujukan pihak anda.


Sekian, terima kasih. "

(selengkapnya... | Nilai: 5)

SL1M RM2000 SEBULAN BERSAMA TNB MALAYSIA

SKIM LATIHAN 1 MALAYSIA – TENAGA NASIONAL BERHAD

FASA 5 KUMPULAN 2 (PENGAMBILAN BULAN JAN/FEB 2019)


Faedah Penyertaan

 

 • Elaun saraan sebanyak RM2,000 sebulan.
 • Kelayakan cuti  sebanyak 6 hari sepanjang 6 bulan latihan.
 • Tertakluk di bawah Perlindungan Insurans sepanjang 6 bulan latihan.
 • Bayaran balik rawatan perubatan sehingga RM360 sepanjang 6 bulan latihan. Cuti MC 3 hari.
SILA LAYARI UTK PENDAFTARAN:

https://jobs.tnb.com.my/job/SKIM-LATIHAN-1MALAYSIA-TENAGA-NASIONAL-BERHAD-%28SL1M-TNB%29/505815701/


(selengkapnya... | Nilai: 5)

TAWARAN BIASISWA ANTARABANGSA TAHUN 2019/2020 DARIPADA UNIVERSITI ADA, BAKU, AZE
MUHAMAD FAZLI BIN MUSTAFA menulis "

TAWARAN BIASISWA ANTARABANGSA DI PERINGKAT SARJANA MUDA DAN SARJANA UNTUK TAHUN 2019/2020 DARIPADA UNIVERSITI ADA, BAKU, AZERBAIJAN


Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Kepada warga UniSZA yang dihormati sekalian,


2. Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerima sesalinan makluman daripada Kementerian Luar Negeri berkenaan tawaran biasiswa di peringkat sarjana muda dan sarjana untuk tahun 2019/2020 daripada Universiti Ada, Baku, Azerbaijan.

3. Para calon yang berminat adalah dikehendaki untuk merujuk dan memohon secara atas talian di laman sesawang www.ada.edu.az dan menyalinkan sesalinan permohonan ke Bahagian ini untuk tujuan rekod. Bersama-sama ini dilampirkan di hebahan ini ialah dokumen berkaitan untuk rujukan.


Sekian, terima kasih. "

(selengkapnya... | Nilai: 5)

MAKLUMAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA FAKULTI PERUBATAN (FP) & FAKULTI SAINS PERUBATAN
AHMAD MUHSIN BIN MUDA menulis "


Assalamualaikum wm.wbt dan Salam Sejahtera,

Perhatian kepada pelajar Diploma Fakulti Perubatan (FP) & Fakulti Sains Kesihatan (FSK) Sesi 2018/2019 tajaan PTPTN

Untuk makluman pelajar, pihak PTPTN telah mengkreditkan bayaran kepada pelajar pada 06/12/2018 (Khamis). Walaubagaimanapun, bayaran tersebut dilakukan tanpa mengambil kira potongan yuran pada semester ini.

Oleh yang demikian, pelajar perlu membuat bayaran yuran pada semester ini sebelum minggu menduduki peperiksaan bagi mengelakkan pelajar daripada disekat untuk menduduki peperiksaan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Kewangan Pelajar Pejabat Bendahari di talian 09-668 7613 / 7612.

Sekian untuk makluman."

(selengkapnya... | Nilai: 5)

PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN INDEKS PATRIOTISME DAN PERPADUAN NASIONAL (IPPN) DI

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA

     Sukacita dimaklumkan bahawa sistem iPPN ini telah dibangunkan bagi mengukur tahap patriotisme dan perpaduan dalam kalangan pelajar Institusi Pendidikan Tinggi (IPT). Pembangunan sistem ini adalah selaras dengan Lonjakan 1, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) iaitu mengukuhkan sistem sokongan pembelajaran.

   Justeru, semua pelajar Ijazah Sarjana Muda Semester 1 dan 3 Sesi 2018/2019 adalah DIWAJIBKAN untuk menjawab soal selidik yang terdapat di dalam sistem ini. Sistem ini boleh diakses oleh pelajar dan pentadbir IPT seperti ketetapan berikut :

 

             Tempoh sistem dibuka : 16-20 Disember 2018
             Tempoh                         : 5 hari
             Laman sesawang         : 

 

   Pelajar perlu menggunakan nombor kad pengenalan sebagai kata pengguna dan nombor matrik sebagai kata laluan untuk log masuk ke dalam sistem. Pelajar juga perlu mencetak sijil perakuan selesai menjawab soal selidik dan menyerahkan sijil tersebut kepada pihak pentadbiran fakulti masing-masing untuk dikumpulkan selewat-lewatnya pada 20 Disember (Khamis).

   Untuk makluman, laporan pencapaian keseluruhan indeks patriotisme dan perpaduan nasional ini menjadi Key Performance Indicator (KPI) Kementerian ini selaras dengan Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2020 (Pendidikan Tinggi). Sehubungan itu, Jabatan memohon kerjasama Prof. Madya Dr/ Dr untuk memastikan pelaksanaan sistem ini dijalankan secara menyeluruh di universiti masing-masing.

   Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, boleh menghubungi Unit Latihan dan Kepimpinan Pelajar (PTNC HEPA) atau hubungi 09-6687935/7925.

Kerjasama dan komitmen mahasiswa/mahasiswi berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

#UniSZAPastiTahu


(selengkapnya... | Nilai: 5)

TEMUDUGA AHLI MAJLIS KOLEJ KEDIAMAN (MKK) SESI 2018/2019

Assalamualaikum wbt,

 

Dengan hormatnya merujuk perkara di atas, temuduga Ahli Majlis Kolej Kediaman (MKK) Sesi 2018/2019 akan dijalankan sebagaimana ketetapan berikut:-

 

 • Kolej Kediaman A, B dan C : 11 & 12 Disember 2018 (Selasa & Rabu)
 • Tempat  : Pejabat Kolej Kediaman, UniSZAKampus Gong Badak
 • Masa : 9.00 pagi hingga 1.00 tengahari, 2.30 petang hingga 4.30 petang

 

 • Kolej Kediaman D : 12 Disember 2018 (Rabu)
 • Tempat : Pejabat Kolej Kediaman Kampus Perubatan
 • Masa : 5.00 petang hingga selesai.

 

 • Kolej Kediaman E : 12 Disember 2018 (Rabu)
 • Tempat : Pejabat Kolej Kediaman Kampus Besut
 • Masa : 9.00 pagi hingga 1.00 tengahari, 2.30 petang hingga 4.30 petang

 

Sila bawa bersama 1 salinan kad pengenalan, keputusan peperiksaan terkini dan sijil-sijil berkaitan yang menyokong permohonan sebagai ahli Majlis Kolej Kediaman (MKK).

 

Pelajar yang telah memohon boleh menyemak senarai nama yang dipanggil temuduga dalam lampiran yang telah disertakan bawah.

 

Sekian.

Harap maklum

Pejabat Kolej Kediaman UniSZA

4 Disember 2018


(selengkapnya... | Nilai: 5)

Info Solat


 Isnin, 21 Januari, 2019

Subuh: 6:02
Syuruk: 7:23
Zohor: 1:21
Asar: 4:42
Maghrib: 7:16
Isyak: 8:29

15 JamadilAwal 1440 

Berita Hari Ini

Tiada berita lagi untuk hari ini.

Info Pengguna

Selamat Datang, Anonymous
Login
Kata Laluan
[ Lupa kata laluan ? ]
Pengguna Online:
Tetamu: 56
Ahli: 40
Jumlah: 96

Online Sekarang:
01 : NUR HADHIRAH HUSNA BINTI HAMDAN
02 : BATRISYIA AILEEN TAN
03 : NOOR FATIHATUL IZWANI BINTI KAMARUL ARIFFIN
04 : NORFAEZAH BINTI GULAM
05 : AMIR HASNAN BIN MOHD SAKUAN
06 : NURUL FATHIHA BINTI ALI SABRI
07 : WAN NURUL THAQIFAH BINTI WAN SOLAHUDIN
08 : NOR SYAFIQAH BINTI SUPIAN
09 : YUSRINA BINTI YUSAIMI
10: NUR ASY SYAKIRIN BINTI ZUBIR
11: NADIAHNAJWA RIZWAN
12: EMY BATRISYIA BINTI MOHD ZUBIR
13: MUHAMAD AMARHAKIM BIN MOHD RADZI
14: SITI NUR SYAKIRIN BINTI YUSRI
15: MUHAMMAD ADAMMI BIN AMIR
16: LILI ELYANA BINTI NASRUN
17: NURUL IZZAH ILYANA BINTI ISMAIL
18: ROSHIDAYU BINTI IBRAHIM
19: NOR ASMIRA BINTI MAT DAUD
20: WAN NUR AMIRAH BINTI WAN MOHD ZUKI
21: SITI AISYAH BINTI ZULKIFLI
22: HANISAH BINTI IBRAHIM
23: TASYAA ULIN NUHA BINTI EBNU ATIYAH @ ATIYAH
24: NUR NADZIRAH BINTI MOHD
25: NURUL ALWANI BINTI MOHD.NOR
26: NUR 'IZZATI BINTI MOHD SALLEH
27: SITI MUNIRAH BINTI ROSLI
28: NUR ASYIKIN BINTI MOHD JOHARI
29: NORIMAN BIN ABDUL RAZAK
30: CHUA SHI YING
31: TUAN NUR ATIRAH BINTI TUAN RASHID
32: AHMAD NORMAN HARITH BIN MD AZMAI
33: UMI NOOR ASHYIKIN BINTI YUSOF
34: NURUL AIN FARHANA BINTI ELIAS
35: NUR HAFIZAH BINTI CHIK
36: NUR NAZWAN BINTI BALKI
37: NURSOLEHAH BINTI MOHD BASARI
38: NURUL NABILLA BINTI PUNGUT
39: NUR ANISHA NABILA BINTI MOHD KAMARUZAMAN
40: WAN NURRUL NABILA BINTI HASSAN

Direktori Telefon

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)-Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan

 • Tel:09-6687619/7966

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)- Seksyen Penjadualan, Rekod & Pendaftaran Kursus

 • Tel:09-6687760/7965

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)- Seksyen Pengambilan & Kemasukan

 • Tel:09-6687704/7762

Bahagian Kewangan Pelajar(Jabatan Bendahari)

 • Tel:09-6687613 / 7612 / 7607
 • Fax:09-6671887

Pusat Kesihatan Pelajar(PKP)

 • Tel:09-6688735(GONG BADAK)
 • 09-6275758(KOTA)
 • Fax:09-6687856(GONG BADAK)
 • 09-62755771(KOTA)

Hal Ehwal Pelajar(HEP) & Alumni

 • Tel:09-6687933/7937
 • Fax:09-6677842

Pejabat Kolej Kediaman

 • Tel:09-6687746/7745
 • Fax:09-6677875

Pejabat Keselamatan(GONG BADAK)

 • Tel:09-6687750
 • Fax:09-6677853

Pejabat Keselamatan(KOTA)

 • Tel:09-6275719 / 5755
 • Fax:09-6275522