Bahasa

Pilihan Bahasa:

English Malay

Jumlah Pelawat

Kami menerima
42787180
kunjungan semejak May 2005
Selamat Datang Ke Portal Pelajar UNiSZA

Para pelajar dikehendaki mengisi alamat email masing-masing dengan klik menu [Edit Info Anda] pada ruang alamat email jika belum mengisinya ketika selepas memasuki(LOGIN) ke portal ini. Alamat email tersebut akan digunakan untuk menghantar kata laluan baru jika anda terlupa kata laluan.


AKAUN PEMBAYARAN YURAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN


A) AKAUN PEMBAYARAN YURAN :
         NO. AKAUN BIMB : 13017010081964

B) Kaedah dan cara pembayaran yuran pengajian (sila muat turun) :

1. MELALUI KAUNTER BIMB

2. MELALUI MESIN ATM BANK ISLAM

3. MELALUI INTERNET BANKING

4. MELALUI MESIN CASH DEPOSIT BIMB


MAKLUMAT YURAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

1. MAKLUMAT YURAN TKPM


 


PERINGATAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN HUTANG

Perhatian kepada semua pelajar yang berhutang, anda di minta menjelaskan hutang sepertimana di portal pelajar.  Kegagalan menjelaskan hutang tersebut akan menyebabkan perkara-perkara berikut :-

1.    Tidak dapat menyemak dan mencetak keputusan peperiksaan akhir semester;

2.    Tidak dibenarkan menghadiri majlis konvokesyen; dan

3.    Tidak dibenarkan mengambil skrol serta transkip penuh setelah tamat pengajian.

Sekian dimaklumkan.

Kepada semua pelajar tajaan PTPTN

Adalah dimaklumkan proses potongan PTPTN pada setiap semester adalah yuran pengajian dan yuran berulang sahaja.

Oleh itu pelajar perlu membuat bayaran yuran kolej kediaman, yuran pengurusan am dan yuran kokurikulum di ATM BIMB, CDM BIMB atau Kaunter BIMB.

Sekian, harap maklum.

Bahagian Kewangan Pelajar.
Pejabat Bendahari.


MAKLUMAN LEBIHAN WANG DAN TUNGGAKAN HUTANG

MAKLUMAN LEBIHAN WANG DAN TUNGGAKAN HUTANG KEPADA PELAJAR DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA

*PERHATIAN*

Semua pelajar dimohon menyemak lejer akaun secara berkala diportal pelajar masing-masing.

 

1.    PELAJAR YANG MEMPUNYAI LEBIHAN WANG

Makluman kepada pelajar yang mempunyai lebihan yuran :

 

i)      Pelajar boleh membuat tuntutan secara atas talian melalui pautan berikut :

https://www.sentral.unisza.edu.my/v2/login.php?a=NTg4OTc5

 

ii)     Sekiranya tiada tuntutan diterima, pelajar diandai bersetuju membawa lebihan ke semester hadapan untuk pembayaran yuran pada sesi pengajian yang baharu.

 

 

2.    PELAJAR YANG BERHUTANG

Makluman kepada pelajar yang mempunyai hutang / tunggakan hutang :

i)      Pelajar perlu menjelaskan hutang tersebut bagi mengelakkan keputusan peperiksaan daripada disekat / terhalang mendapat slip menduduki peperiksaan / terhalang menghadiri konvokesyen / terhalang mendapat transkrip peperiksaan.

 

Jika ada sebarang pertanyaan sila hubungi di talian 09-668 7917/7912/7913.UniSZA GRADUATION EXIT TEST (UGET)

1)     Dimaklumkan bahawa, semua Universiti Awam (UA) Malaysia telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana muda dan perlu melaksanakan Dasar Pemisah (Exit Policy) berdasarkan pencapaian keputusan MUET.

2)     Walau bagaimanapun semua UA diberi pilihan untuk memperkenalkan ujian khas sebagai alternatif kepada MUET.

3)     Mesyuarat Senat Universiti telah bersetuju untuk menggunakan UniSZA Graduation Exit Test (UGET) sebagai alternatif exit policy kepada semua pelajar peringkat ijazah sarjana muda:
i)     UGET merupakan syarat untuk pelajar peringkat ijazah sarjana muda UniSZA bergraduat bermula pelajar kemasukan Sesi 2015/2016 sehingga terkini.

ii)     Pelajar juga boleh memilih untuk menduduki MUET sebagai exit policy untuk syarat bergraduat dengan memperolehi satu gred lebih tinggi daripada Band MUET (entry point).

iii)     Exit policy UniSZA menggunakan satu gred lebih tinggi dari Band MUET (entry point) syarat kemasukan mengikut sesi kemasukan program masing-masing.

iv)     Pelajar yang telah mendapat MUET Band 4 ke atas (entry point) dikecualikan dari menduduki UGET.

v)     Ujian UGET akan diadakan satu kali dalam setiap semester dan hanya terhad kepada 400 orang calon.

vi)     Pelajar yang mengambil UGET akan dikenakan yuran sebanyak RM50.00 bagi satu sesi ujian yang boleh dibuat seperti kaedah pembayaran yuran pengajian.

vii)     Sebarang pertanyaan mengenai UniSZA Graduation Exit Test (UGET) bolehlah dirujuk kepada URUSETIA UGET di Pejabat Fakulti Bahasa dan Komunikasi atau Penolong Pendaftar di fakulti masing-masing.
MAKLUMAN

PERHATIAN KEPADA PELAJAR PROGRAM DIPLOMA FP DAN FSK

PRAPENDAFTARAN KURSUS SEMESTER I SESI 2019/2020

Sukacita dimaklumkan bahawa Prapendaftaran Kursus secara online seperti tarikh berikut :
PERKARA / ACTIVITY **TARIKH / DATE MINGGU / WEEK
Prapendaftaran Kursus Secara Atas Talian
Web Based Pre-Registration of Courses
17 Februari – 02 Mac 2019

(2 minggu)
Minggu 12 - 13
(Semester II Sesi 2018/2019
Tambah / Gugur Kursus & Prapendaftaran kursus lewat
(Denda RM 100)

Add / Drop & Application For Late Pre-Registration
(Penalty RM 100)
23 Jun – 06 Julai 2019

(2 minggu)
Minggu 1 - 2
Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat / Penambahan Kursus Lewat
(Denda RM 100/Kursus)

Application For Late Registration
(Penalty of RM 100/Course)
07 Julai – 20 Julai 2019

(2 minggu)
Minggu 3 - 4
Pengesahan Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian

Web Based Course Validation
14 Julai – 20 Julai 2019 Minggu 4
** TERTAKLUK KEPADA PINDAAN


MAKLUMAT PENTING:

1.     Prapendaftaran kursus secara 'online' tidak dibenar menggunakan telefon pintar.
2.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00 bagi pelajar yang TIDAK MEMBUAT PRAPENDAFTARAN KURSUS dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
3.     Sebarang kesilapan prapendaftaran kursus adalah tanggungjawab pelajar.
4.     Pelajar dikehendaki 'SAVE & PRINT' slip semasa prapendaftaran untuk semakan.
5.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00/KURSUS bagi pendaftaran kursus lewat dan penambahan kursus pada minggu ke-3 sehingga minggu ke-4 dengan kelulusan Dekan fakulti dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
6.     Sekiranya pihak pentadbiran tidak menerima apa-apa makluman dari pelajar dalam masa empat (4) minggu selepas tarikh permulaan semester, pelajar dikira telah menarik diri daripada semester (TANGGUH PENGAJIAN).
7.     Kegagalan pelajar untuk mendaftar kursus bagi dua semester berturut-turut boleh mengakibatkan status pengajian pelajar sebagai HENTI SENDIRI (HS).
8.     Mohon semak dengan teliti sebelum minggu pengesahan.
9.     Pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip pengesahan daftar kursus pada minggu ke-4 perkuliahan dan mendapatkan perakuan serta pengesahan secara online daripada Penasihat Akademik dan Ketua Pusat Pengajian masing-masing.
10.     Jika pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan pendaftaran kursus sila laporkan kepada pihak kami melalui talian 09-6687760/09-6687965 atau datang ke kaunter akademik dengan segera.


DARIPADA
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UniSZA

MAKLUMAN

Makluman Pendaftaran Kursus online (Minggu Tambah/Gugur) Program Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baharu Semester II Sesi 2017/2018 akan dibuka selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan.

Sekian untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

Bahagian Pengurusan Akademik

HEBAHAN KEMASKINI MAKLUMAT PROFAIL PELAJAR

Adalah dimaklumkan, pelajar dikehendaki mengemaskini maklumat profail pelajar sebelum membuat pendaftaran kursus secara atas talian.

Sekian, terima kasih.

MAKLUMAN PINDAAN PERATURAN AKADEMIK PRA SISWAZAH

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR.

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Senat Universiti Sultan Zainal Abidin Bil. 3/2017 bertarikh 26 Mac 2017 telah meluluskan pindaan / tambahan Peraturan Akademik Pra Siswazah berkuatkuasa kepada semua pelajar UniSZA peringkat diploma dan ijazah sarjana muda.


* Sila klik pada pindaan / tambahan Peraturan Akademik Prasiswazah


Peraturan Akademik Prasiswazah Sesi 2017/2018 yang lengkap boleh dilayari dilaman web Bahagian Pengurusan Akademik (http://www.unisza.edu.my/bpa/)

MAKLUMAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA SESI 2018/2019

Assalamualaikum wm.wbt dan Salam Sejahtera,

Perhatian kepada pelajar Diploma Sesi 2018/2019 tajaan PTPTN

Untuk makluman pelajar, pihak PTPTN telah mengkreditkan bayaran kepada pelajar pada 06/09/2018 (Khamis) yang lalu. Sukacita dimaklumkan bayaran tersebut telah dikreditkan terus ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pelajar tanpa mengambilkira potongan yuran pelajar pada semester ini.

Oleh yang demikian, pelajar perlu membuat bayaran yuran bagi semester ini sebelum minggu menduduki peperiksaan bagi mengelakkan pelajar daripada disekat untuk menduduki peperiksaan.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Pejabat Bendahari 09-668 7613 / 7612.

Sekian untuk makluman.

PENGUMUMAN

PERHATIAN KEPADA PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA DAN DIPLOMA KOHORT BAHARU

SEMESTER PENDEK SESI 2019/2020

Sukacita dimaklumkan bahawa Prapendaftaran Kursus secara online seperti tarikh berikut :
PERKARA / ACTIVITY **TARIKH / DATE MINGGU / WEEK
Prapendaftaran Kursus Secara Atas Talian
Web Based Pre-Registration of Courses
14 April - 27 April 2019

(2 minggu)
Minggu 12 - 13
(Semester II Sesi 2018/2019)
Tambah / Gugur Kursus & Prapendaftaran kursus lewat
(Denda RM 100.00)

Add / Drop & Application For Late Pre-Registration
(Penalty RM 100.00)
23 Jun – 29 Jun 2019

(1 minggu)
Minggu 1
Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat / Penambahan Kursus Lewat
(Denda RM 100.00/Kursus)

Application For Late Registration
(Penalty of RM 100/Course)
30 Jun – 13 Julai 2019

(2 minggu)
Minggu 2 - 3
Pengesahan Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian

Web Based Course Validation
07 Julai – 13 Julai 2019 Minggu 3
** TERTAKLUK KEPADA PINDAAN


MAKLUMAT PENTING:

1.     Prapendaftaran kursus secara 'online' tidak dibenar menggunakan telefon pintar.
2.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00 bagi pelajar yang TIDAK MEMBUAT PRAPENDAFTARAN KURSUS dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
3.     Sebarang kesilapan prapendaftaran kursus adalah tanggungjawab pelajar.
4.     Pelajar dikehendaki 'SAVE & PRINT' slip semasa prapendaftaran untuk semakan.
5.     Bayaran DENDA dikenakan sebanyak RM 100.00/KURSUS bagi pendaftaran kursus lewat dan penambahan kursus pada minggu ke-2 sehingga minggu ke-3 dengan kelulusan Dekan fakulti dan bayaran denda dibuat kepada Bendahari UniSZA.
6.     Sekiranya pihak pentadbiran tidak menerima apa-apa makluman dari pelajar dalam masa empat (4) minggu selepas tarikh permulaan semester, pelajar dikira telah menarik diri daripada semester (TANGGUH PENGAJIAN).
7.     Kegagalan pelajar untuk mendaftar kursus bagi dua semester berturut-turut boleh mengakibatkan status pengajian pelajar sebagai HENTI SENDIRI (HS).
8.     Mohon semak dengan teliti sebelum minggu pengesahan.
9.     Pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip pengesahan daftar kursus pada minggu ke-4 perkuliahan dan mendapatkan perakuan serta pengesahan secara online daripada Penasihat Akademik dan Ketua Pusat Pengajian masing-masing.
10.     Jika pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan pendaftaran kursus sila laporkan kepada pihak kami melalui talian 09-6687760/09-6687965 atau datang ke kaunter akademik dengan segera.


DARIPADA
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UniSZA

CETAKAN SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR

Assalamualaikum wm dan salam sejahtera.

Perhatian kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan,

i- Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2018/2019 (Diploma & Ijazah Sarjana Muda)

Adalah dimaklumkan bahawa saudara/saudari dibenarkan mencetak slip menduduki peperiksaan akhir bermula pada 28 APRIL hingga 25 MEI 2019.

Pelajar perlu mengambil PERHATIAN terhadap paparan maklumat dalam slip menduduki peperiksaan sepertimana berikut:
i. Kod Kursus & Nama Kursus;
ii. Tempat & Masa Peperiksaan; dan
iii. Nombor Meja


Kedudukan pelajar di dalam dewan peperiksaan ditentukan oleh NOMBOR MEJAsebagaimana yang tertera pada slip menduduki peperiksaan.

Sekiranya terdapat persoalan/masalah sila berhubung terus ke kaunter Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan (dulu dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Akademik - BPA).

Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan akan menghalang pelajar daripada menduduki peperiksaan sekiranya tidak membawa bersama slip menduduki peperiksaan.

Pihak kami tidak akan melayan sebarang permintaan pelajar jika memohon untuk mendapatkan slip menduduki peperiksaan di kaunter dalam tempoh sesi peperiksaan.

Sebarang masalah sila maklumkan kepada pihak kami sebelum tarikh peperiksaan tersebut.

Sekian, harap maklum.


Seksyen Peperiksaan Dan Pengijazahan
Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan "

HEBAHAN PANGGILAN SUKARELAWAN PROGRAM SUKARELAWAN BELIA ASEAN (AYVP) MALAYSIA 20
AZUAN BIN ALI menulis "


Assalamualaikum wm.wbt dan Salam Sejahtera,

HEBAHAN PANGGILAN SUKARELAWAN PROGRAM SUKARELAWAN BELIA ASEAN (AYVP) MALAYSIA 2019

Kepada

Semua Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang berminat dan berkelayakan dalam program kesukarelawanan

Siswa/wi

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Malaysia dengan kerjasama Sekteriat ASEAN akan mengadakan PROGRAM SUKARELAWAN BELIA ASEAN (AYVP) MALAYSIA 2019 pada 1 - 27 Ogos 2019 di Kuala Lumpur dan Kelantan.

Program ini akan melibatkan 50 sukarelawan belia berumur 18 hingga 30 tahun yang terpilih dari Malaysia dan negara-negara ASEAN. Sehubungan dengan itu semua pelajar UniSZA yang berminat dan berkelayakan mengenai program di atas dijemput untuk menyertai program berkenaan.

Bersama-sama ini dilampirkan surat panggilan, senarai edaran dan poster program untuk rujukan dan tindakan siswa/wi.


Kerjasama dan perhatian siswa/ wi amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.


Sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Wan Shahrin Azwan bin Wan Sulaiman (Penolong Pendaftar Kanan PPHP) di talian 09-668 8611.

Sekian, terima kasih."

(selengkapnya... | Nilai: 0)

CETAKAN SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR
MUHD WAFIY BIN CHE YUSOF menulis "


CETAKAN SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR

Assalamualaikum wm dan salam sejahtera.

Perhatian kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan,

i- Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2018/2019 (Diploma & Ijazah Sarjana Muda)

Adalah dimaklumkan bahawa saudara/saudari dibenarkan mencetak slip menduduki peperiksaan akhir bermula pada 28 APRIL hingga 25 MEI 2019.

Pelajar perlu mengambil PERHATIAN terhadap paparan maklumat dalam slip menduduki peperiksaan sepertimana berikut:
i. Kod Kursus & Nama Kursus;
ii. Tempat & Masa Peperiksaan; dan
iii. Nombor Meja


Kedudukan pelajar di dalam dewan peperiksaan ditentukan oleh NOMBOR MEJA sebagaimana yang tertera pada slip menduduki peperiksaan.

Sekiranya terdapat persoalan/masalah sila berhubung terus ke kaunter Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan (dulu dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Akademik - BPA).

Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan akan menghalang pelajar daripada menduduki peperiksaan sekiranya tidak membawa bersama slip menduduki peperiksaan.

Pihak kami tidak akan melayan sebarang permintaan pelajar jika memohon untuk mendapatkan slip menduduki peperiksaan di kaunter dalam tempoh sesi peperiksaan.

Sebarang masalah sila maklumkan kepada pihak kami sebelum tarikh peperiksaan tersebut.

Sekian, harap maklum.


Seksyen Peperiksaan Dan Pengijazahan
Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan "

(selengkapnya... | Nilai: 5)

PELANJUTAN TEMPOH BAGI PENGISIAN SISTEM PENILAIAN IPPN DI UNISZA

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA

     Adalah  dimaklumkan bahawa sistem iPPN ini telah dibangunkan bagi mengukur tahap patriotisme dan perpaduan dalam kalangan pelajar Institusi Pendidikan Tinggi (IPT). Pembangunan sistem ini adalah selaras dengan Lonjakan 1, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) iaitu mengukuhkan sistem sokongan pembelajaran.

   Justeru, semua mahasiswa/i UniSZA adalah DIWAJIBKAN untuk menjawab soal selidik yang terdapat di dalam sistem ini. Sistem ini boleh diakses oleh pelajar menggunakan telefon bimbit dan komputer pada bila-bila masa  seperti ketetapan berikut :

 

            Tempoh sistem dibuka : 23 - 30 April 2019 
            Tempoh                         : 8 hari
            Laman sesawang          :  https://ippn.moe.gov.my/ippn/login.php

   Pelajar perlu menggunakan nombor kad pengenalan sebagai kata pengguna dan nombor matrik sebagai kata laluan untuk log masuk ke dalam sistem. Pelajar juga perlu mencetak sijil perakuan selesai menjawab soal selidik dan menyerahkan sijil tersebut kepada Unit Latihan dan Kepimpinan Pelajar PTNC (HEPA) untuk dikumpulkan selewat-lewatnya pada01 Mei 2019 (Rabu).

   Untuk makluman, laporan pencapaian keseluruhan indeks patriotisme dan perpaduan nasional ini menjadi Key Performance Indicator (KPI) Kementerian ini selaras dengan Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2020 (Pendidikan Tinggi). Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, boleh menghubungi Unit Latihan dan Kepimpinan Pelajar (PTNC HEPA) atau hubungi 09-6688792/7935.

Kerjasama dan komitmen mahasiswa/mahasiswi berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.(selengkapnya... | Nilai: 0)

PENGINAPAN ASRAMA DI KOLEJ KEDIAMAN UNISZA UNTUK SESI 2019/2020

1. Dimaklumkan bahawa permohonan asrama untuk sesi 2019/2020 bagi pelajar senior hanyalah dibuka kepada pelajar di Kampus Besut dan Kampus Perubatan sahaja. Permohonan ini bolehlah dibuat melalui pautan laman web Pejabat Kolej Kediaman mulai  22 April sehingga 27 April 2019.

 

2. Bagi  Kampus Gong Badak, permohonan kolej kediaman untuk sesi 2019/2020 tidak ditawarkan memandangkan kekangan kekosongan bilik setelah mengambil kira kemasukan pelajar baharu.

 

3. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar dari kategori di bawah ini akan diberi kemudahan penginapan sebagai merit dan keutamaan di kolej kediaman;

 1. Pelajar Badan Berunifom -   akan ditentukan oleh Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP)
 2. Ahli Majlis Perwakilan Pelajar  Sesi 2018/2019
 3. Ahli Majlis Kolej Kediaman Sesi 2018/2019
 4. Atlet sukan – ditentukan oleh Pusat Sukan dan Rekreasi
 5. YDP Persatuan/Kelab – ditentukan oleh PTNC HEPA
 6. Pelajar  daripada Orang Kurang Upaya (OKU)
 7. Pelajar  sakit (kronik) – bergantung kepada kekosongan. Borang boleh dimuat turun melalui laman web Pejabat kolej Kediaman. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dilampirkan bersama  surat perubatan daripada pusat perubatan kerajaan sahaja. Sila hantar borang berkenaan ke Pejabat Kolej Kediaman selewat-lewatnya pada 28 April 2019 (Ahad).
 8. Pelajar Diploma Sains Kejururawatan
 9. Pelajar Pusat Kesenian & Warisan – ditentukan oleh PKW

 

4. Senarai pelajar yang diberi penginapan di Kolej kediaman akan dimaklumkan selewat-lewatnya 30 April 2019 melalui Portal Pelajar.

 

Sekian,

 

Pejabat Kolej Kediaman

Kampus Gong Badak,

22 April 2019


(selengkapnya... | Nilai: 3.8)

JEMPUTAN PROGRAM KARNIVAL KEUSAHAWANAN ZON PANTAI TIMUR

AZUAN BIN ALI menulis "

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera,

Kepada

Semua Pelajar Kursus Kokurikulum Berkredit
Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baharu
Sem II Sesi 2018/19
UniSZA Kampus Gong Badak

Siswa/ wi

JEMPUTAN SEMUA PELAJAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT SEM II SESI 2018/19 KE PROGRAM KARNIVAL KEUSAHAWANAN  ZON PANTAI TIMUR


Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.    Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dengan kerjasama Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) akan mengadakan Program Karnival Keusahawanan  Zon Pantai Timur. Sehubungan dengan itu semua pelajar dijemput hadir ke program berikut sepertimana berikut :

Tarikh/ Hari    : 17 - 20 April 2019  / Rabu -  Sabtu
Masa                 : 8.00 pagi – 11.30 malam
Tempat            : Tapak Karnival Berhadapan Dewan Al Muktafi Billah Shah
                             Universiti Sultan Zainal Abidin 
     

                   
Kerjasama dan perhatian Siswa/ wi amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.


Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Pejabat PPHP 09-668 7690/8810.


Sekian, terima kasih.

(selengkapnya... | Nilai: 0)

BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) TAHUN 2019

BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) TAHUN 2019

 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan meneruskan pemberian Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi (BPPT) pada tahun 2019. Bantuan tersebut akan disalurkan menggunakan mekanisme sedia ada iaitu melalui Kad Diskaun Siswa daripada Bank Rakyat. Bantuan ini dijangka memanfaatkan 1.2 juta pelajar dan akan melibatkan peruntukan sebanyak RM120 Juta.

 

Pemberian BPPT 2019 adalah bertujuan untuk meringankan beban kewangan pelajar.

 

Pelajar yang layak menerima BPPT 2019 ini mestilah memenuhi kriteria seperti berikut :

 

I. Warganegara Malaysia; dan

 

II. Berstatus aktif sebagai pelajar sepenuh masa atau separuh masa pada tarikh 31 Disember 2018 di institusi pendidikan di Malaysia seperti berikut:

 

a) Tingkatan 6, Senior Middle 3, Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM), Diploma Kolej Vokasional , Matrikulasi, Pengajian Asas (Foundation), Asasi, A-Level, International Baccalaureate Diploma, Australian Matriculation (AUSMAT) Diploma, Diploma Lanjutan, Sarjana Muda dan setaraf, Sarjana dan setaraf, Doktor Falsafah dan setaraf, serta kursus profesional yang bertaraf diploma dan ke atas yang diiktiraf oleh Kerajaan atau badan-badan profesional di Malaysia;

 

b) IPT di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau IPT yang telah berdaftar di bawah akta-akta yang berkuatkuasa; atau

Garis Panduan Pemberian Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi (BPPT) Tahun 2019 3

 

c) Mendapat pertimbangan daripada YB Menteri Pendidikan berdasarkan kriteria / syarat kelayakan seperti di atas.

 

 

Setiap pelajar yang layak akan menerima BPPT berjumlah RM100.

 

Bantuan akan disalurkan kepada yang layak (memenuhi syarat di para 3) mulai 28 Mac 2019 secara berperingkat.

 

Pelajar boleh membuat semakan status kelayakan dan mengisi borang permohonan secara atas talian di portal Bank Rakyat atau di pautan http://www.bankrakyat.com.my/bppt


* Sekiranya pelajar memenuhi kriteria kelayakan menerima BPPT 2019 tetapi semakan menunjukkan status “TIADA REKOD” Pelajar diminta menghubungi dan memaklumkan kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) atau hubungi di talian 09-668 7945/7940/7942 (Kampus Gong Badak) 09-699 3041/3004 untuk mengemaskini data di MyMohes (Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti) / e-IPTS (IPT swasta) / penyelaras agensi bermula 28 Mac 2019 sehingga selewat-lewatnya pada 25 April 2019.

 

Pelajar yang telah membuat permohonan boleh mengambil Kad Diskaun Siswa Bank Rakyat di mana-mana cawangan Bank Rakyat selepas semakan status bertukar kepada “BPPT TELAH DIKREDITKAN KE AKAUN SIMPANAN-i BANK RAKYAT ANDA”.

 

 

FAEDAH PENGGUNAAN BPPT 2019 MELALUI KAD DISKAUN SISWA BANK RAKYAT

 

Pelajar boleh menikmati pelbagai diskaun sekiranya menggunakan kad tersebut di premis rakan dagang yang berkaitan. Senarai rakan dagang KPDNHEP boleh disemak melalui pautan http://kadsiswa.infopengguna.com

Sekian, terima kasih.

 

Disediakan oleh:

Unit Penajaan, Dana Pelajar dan Endowmen, PTNC (HEPA)

 


(selengkapnya... | Nilai: 0)

JEMPUTAN MAHASISWA UNTUK MENYERTAI PROGRAM JELAJAH KAMPUS : AXIATA FOUNDATION-UN

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA

Mahasiswa/i UniSZA, 

Sukacita dimaklumkan bahawa Axiata Young Talent Programme (AYTP) dengan kerjasama  Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UniSZA  akan mengadakan Program Jelajah Kampus : Axiata Foundation-University Leadership Development Programme (ULDP) kepada mahasiswa UniSZA. Program ini dilaksanakan bagi mempromosikan University Leadership Development Programme (ULDP) 2019.

3. Sehubungan dengan itu, semua mahasiswa UniSZA dijemput hadir hari berkenaan sepertimana ketetapan berikut:

Tarikh/Hari          : 16 April 2019 (Selasa)

Masa                     : 10.00 pagi – 1.00 petang

Tempat                : Dewan Ibnu Khaldun, Kampus Gong  Badak

4. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Encik Johari bin Johan (Penolong Pendaftar) di talian 09 6688792. Segala kerjasama dan perhatian yang diberikan  semua mahasiswa/i., pihak kami dahului dengan ucapan  terima kasih. 


(selengkapnya... | Nilai: 0)

GANGGUAN AKSES KEPADA TALIAN INTERNET UNISZA DI SEMUA KAMPUS 13-14 APRIL 2019
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, 

Adalah dimaklumkan gangguan akses talian Internet UniSZA akan berlaku seperti ketetapan berikut :

 • Tarikh / Hari  : 13-14 April 2019 (Sabtu-Ahad)
 • Masa            : Sabtu (bermula jam 7.00 malam) sehingga ahad (7.00 pagi)


2. Hal ini kerana, kerja-kerja naiktaraf talian Internet baharu UniSZA akan dilaksanakan oleh pihak TM di bawah pemantauan PTM.


3. Semua pengguna di lokasi berikut terlibat dengan gangguan ini:

a). Kampus Gong Badak 
b). Kampus Perubatan
c). Kampus Besut
d). Pejabat Asrama Maidam
e). Balai Cerap
f). Pengguna Luar

4. Oleh yang demikian, akan terdapat gangguan capaian pada portal, aplikasi universiti dan ke semua laman web pada tarikh dan masa tersebut.

5. Segala kesulitan yang berlaku disebabkan gangguan ini amatlah dikesali.

Harap maklum dan terima kasih.

 

Pusat Teknologi Maklumat (PTM)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

(selengkapnya... | Nilai: 0)

GANGGUAN AKSES KEPADA TALIAN INTERNET UNISZA DI KAMPUS BESUT 12 APRIL 2019
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, 

Adalah dimaklumkan gangguan akses talian Internet UniSZA akan berlaku di Kampus Besut seperti ketetapan berikut :

 • Tarikh / Hari  :12-13 April 2019 (Jumaat-Sabtu)
 • Masa             :Jumaat (bermula jam 5.30 petang) sehingga Sabtu (6.00 pagi)

2. Hal ini kerana, kerja-kerja naiktaraf talian Internet akan dilaksanakan oleh pihak TM di bawah pemantauan PTM.

3. Oleh yang demikian, akan terdapat gangguan capaian pada portal, aplikasi universiti dan ke semua laman web pada tarikh dan masa tersebut.

4. Segala kesulitan yang berlaku disebabkan gangguan ini amatlah dikesali.

Harap maklum dan terima kasih.

Pusat Teknologi Maklumat (PTM)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

(selengkapnya... | Nilai: 0)

PENANGGUHAN KERJA-KERJA NAIKTARAF TALIAN INTERNET UNISZA YANG DIJADUALKAN PADA 1
Adalah dimaklumkan pihak PTM perlu menangguhkan kerja-kerja naiktaraf talian Internet UniSZA seperti yang dijadualkan pada 11-13hb April 2019 kerana terdapat masalah teknikal dari pihak TM.

Talian Internet UniSZA beroperasi seperti biasa.

Segala kesulitan yang berlaku disebabkan  amatlah dikesali.

Harap maklum dan terima kasih.

Pusat Teknologi Maklumat (PTM)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

(selengkapnya... | Nilai: 0)

Info Solat


 Khamis, 25 April, 2019

Subuh: 5:39
Syuruk: 6:57
Zohor: 1:08
Asar: 4:22
Maghrib: 7:15
Isyak: 8:26

19 Syaaban 1440 

Berita Hari Ini

Info Pengguna

Selamat Datang, Anonymous
Login
Kata Laluan
[ Lupa kata laluan ? ]
Pengguna Online:
Tetamu: 35
Ahli: 26
Jumlah: 61

Online Sekarang:
01 : SONIA A/P ELLOMALAY
02 : MOHAMAD AMIRUL HAKIEM BIN SYAHARIDAN
03 : RAHMAH HAYATI BINTI RUSHAIDI
04 : NUR FAQIHAH BINTI SUMADI
05 : PUTERI HANI MIRZA BINTI AHMAD KAMIL
06 : AINA SHAHIRAH BINTI MOHD AZAM
07 : SITI MUNIRAH BINTI ZAINAL
08 : AMIRA BINTI RAMLE
09 : NUR MASURIAWATI BINTI SENAFI
10: ADILAH NAJWA BINTI SALIM
11: HANUN KHALIDA BINTI MOHD AZIZ
12: NOR AFIFAH BINTI RASHID
13: NUR ALIA SYAKIRA BINTI ZURIMI
14: KU MOHAMAD NASROL BIN KU MOHD NASIR
15: NUR ALISA BINTI IMRAN
16: SITI UMAIRAH BINTI ABDUL RAHIM WONG
17: MOHAMAD SYAFIQ BIN MOHAMAD
18: NATASYHA ATHIRAH BINTI RAMLEE
19: NAJAH HANI BINTI SAZILI
20: NUR 'AMIRAH BINTI ZAINUDIN
21: NOR AIREENA BT CHE MOHD YUSOFF
22: MUHAMMAD ARIEF BIN HANIZAM
23: MUHAMMAD BIN MOKHTAR
24: RAHJESWARY A/P RAMALINGGAM
25: SHARIFAH NURUL ATHIRAH BINTI SYED RAHILLAH
26: NIK ILHAMI BINTI NIK IBRISAM

Direktori Telefon

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)-Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan

 • Tel:09-6687619/7966

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)- Seksyen Penjadualan, Rekod & Pendaftaran Kursus

 • Tel:09-6687760/7965

Bahagian Pengurusan Akademik(BPA)- Seksyen Pengambilan & Kemasukan

 • Tel:09-6687704/7762

Bahagian Kewangan Pelajar(Jabatan Bendahari)

 • Tel:09-6687613 / 7612 / 7607
 • Fax:09-6671887

Pusat Kesihatan Pelajar(PKP)

 • Tel:09-6688735(GONG BADAK)
 • 09-6275758(KOTA)
 • Fax:09-6687856(GONG BADAK)
 • 09-62755771(KOTA)

Hal Ehwal Pelajar(HEP) & Alumni

 • Tel:09-6687933/7937
 • Fax:09-6677842

Pejabat Kolej Kediaman

 • Tel:09-6687746/7745
 • Fax:09-6677875

Pejabat Keselamatan(GONG BADAK)

 • Tel:09-6687750
 • Fax:09-6677853

Pejabat Keselamatan(KOTA)

 • Tel:09-6275719 / 5755
 • Fax:09-6275522